Allereerst onze excuses voor de late toezending van de Tuinfluiter. Door corona en onverwachte wijzigingen binnen het bestuur was het niet mogelijk de verzending tijdig te laten plaatsvinden. Addendum bij agendapunt 4 Benoeming bestuursleden van ALV 14 november 2020...

Lees meer