Nieuwsberichten

Nieuwsbrief werkbeurten

Beste leden, We hebben het in de vorige nieuwsbrief al vermeld, maar willen u er nogmaals op attenderen dat de tuinbeurten dit jaar later dan gebruikelijk beginnen, namelijk op zaterdag 12 maart 2022. Het schema met nieuwe indeling is als bijlage toegevoegd bij deze...

Lees meer

Nieuws van het bestuur – belangrijk

Beste leden, Allereerst wens ik u en uw geliefden - namens het gehele bestuur - een goed, gezond en gelukkig 2022 toe. Graag vragen we uw aandacht voor onderstaande punten: De tuinbeurten beginnen dit jaar wat later dan gebruikelijk, namelijk op zaterdag 12 maart 2022...

Lees meer

Kerstgroet

Beste leden, We beleven nu de donkere dagen voor Kerst, maar over een week worden de dagen weer langer. Misschien bent u al tuinplannen aan het maken voor komend tuinjaar, de zaad-catalogussen aan het uitpluizen of klussen aan het voorbereiden. Na de Algemene...

Lees meer

Mededelingen van het bestuur

Geachte leden van Amateurtuindersvereniging "Nut en Genoegen", Graag willen we informeren over onderstaande punten: In samenwerking met de Ontspanningscommissie is besloten dit jaar geen Sinterklaas en Kerst te vieren binnen de vereniging. Hopelijk kan het in 2022...

Lees meer

Leuke Actie, doe je mee?

Beste leden, Om onze prachtige tuin nog mooier te krijgen heb ik de volgende LEUKE ACTIE bedacht: Volgende week vrijdag 1 oktober 2021 tot maandagochtend 4 oktober zal er op de parkeerplaats een container geplaatst worden van Operatie Steenbreek. Het doel is dat...

Lees meer

Uitnodiging ALV 25 september 2021

Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaatleden en donateurs uit voor het bijwonen van de ALV op zaterdag 25 september 2021. De vergadering wordt gehouden in en om het verenigingsgebouw aan de Meppelweg 882 te Den Haag. Hierbij wordt rekening...

Lees meer

Nieuwsbrief Juni 2021

Nieuwsbrief ATV Nut & Genoegen juni 2021 Nu er een droge en zonnige periode is aangebroken en de Corona besmettingen gelukkig lijken terug te lopen leek het ons een goed moment om middels de nieuwsbrief de volgende punten onder de aandacht te brengen. Openen...

Lees meer