Nieuwsbrief december 2022

Grondhuur 2023

Momenteel voert onze overkoepelende organisatie Haagse Bond overleg met de Gemeente Den Haag over de indexatie (verhoging) van de grondhuur voor 2023. Dat overleg heeft betrekking op de grondhuur voor alle 18 aangesloten tuinverenigingen en dus ook ons complex Nut en Genoegen. We houden de vinger aan de pols en zodra er meer duidelijk is hoort u het van ons.  

Hek / poort 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zijn er afgelopen maand diverse inbraken geweest. Daarom nogmaals het verzoek het toegangshek zo veel mogelijk gesloten te houden. Vertrekt u bijvoorbeeld om 4 uur; sluit dan het hek. Tevens is gebleken dat de grondpin van de hek niet altijd goed in het gat van de grond past. Simpel omdat er vuil in dat gat is gekomen. Gevolg is dat het hek niet goed dicht kan en het slot moeizaam dicht te draaien is. OPLOSSING: als de pin niet goed in de grond past, haal het vuil uit het putje. Als het goed is kunt u dan met de sleutel de poort makkelijk sluiten (en openen).

Bouwcommissie

Inmiddels zijn er enkele leden voor onze bouwcommissie. Zij zoeken nog extra ondersteuning en als u daarbij zou willen helpen.. graag. De bouwcommissie houdt zich bezig met alle bouwzaken binnen onze vereniging, ook van individuele tuinen. Voor achtergrond over de functie en inhoud van de bouwcommissie verwijzen we u naar onze website www.atvnutengenoegen.nl

Feestdagen

Wij wensen alle tuinleden, samen of alleen mooie Kerstdagen, een goed begin van 2023 en heel veel tuinplezier in het nieuwe jaar.