Lid worden

Bij Nut en Genoegen hebben ongeveer 200 leden een tuin. De meeste tuinen hebben een stenen huisje en een kweekkas. Het complex is ruim opgezet en is te vinden in Den Haag Zuidwest.

De aanschafprijs van de opstallen op een tuin wordt bepaald door de taxatiecommissie. De taxatiecommissie volgt de richtlijnen van de Haagsche Bond. Er zijn een aantal tuinen zonder huisje en of kas. Voor meer informatie over taxaties, kunt u de reglementen downloaden.

Als lid van de vereniging betaalt u naast verenigingscontributie, voor het gebruik van de tuin, grondhuur (de grond wordt gehuurd van de Gemeente Den Haag). Als u een tuin koopt dan bent u eigenaar van het huisje/kweekkastje en de beplanting in de tuin. De hoogte van de contributie/grondhuur wordt bepaald door de grootte van de tuin. Naast de verenigingscontributie van de vereniging betaalt u jaarlijks een bijdrage voor de Haagse Bond en AVVN, de overkoepelende organisaties van Haagse tuinverenigingen, een premie voor een verzekering en een bijdrage voor het waterverbruik.

Samen zijn we verantwoordelijk voor het tuinpark en daarom hebben we een aantal regels. De tuin en het huisje moeten goed onderhouden worden. Tuinders maken daarnaast (verplicht) werkuren voor het onderhoud van het algemeen groen. Ook vragen we u zich in te zetten voor het vele vrijwilligerswerk dat gedaan wordt door het bestuur en de verschillende commissies. Het is in het belang van de vereniging om met elkaar te zorgen voor een mooi onderhouden complex.

Wilt u alvast een kijkje nemen, download hier een plattegrond van ons complex:

Beschikbare tuinen

Om op de wachtlijst te komen voor een tuin dient u eerst lid te worden van de Haagse Bond en uw voorkeur op te geven voor een complex. De Haagse Bond beheert de wachtlijst.

Kijkt u op de website van de Haagse Bond voor de actuele situatie. (link) Wij hebben helaas geen invloed op de wachtlijst. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@atvnutengenoegen.nl.

Plaatsing op de centrale wachtlijst is alleen mogelijk als de kandidaat-hobbytuinder aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • In staat is zelf een tuin te kunnen onderhouden;
  • bereid en in staat is de door de vereniging verplichte gestelde werkbeurten zelf uit te voeren;
  • geen partner is van iemand die reeds lid is van één van de aangesloten verenigingen;
  • woonachtig is in de regio Haaglanden;
  • niet geroyeerd is bij één van de aangesloten verenigingen;
  • de jaarlijkse bijdrage heeft voldaan.
  • u heeft kennisgenomen van de privacyverklaring.

(bron: website Haagse Bond)