De vereniging

De vereniging is, net als de meeste Haagse Amateur tuindersverenigingen, aangesloten bij de Haagse Bond voor Amateur tuindersverenigingen. Dit is een overkoepelend orgaan dat zich inzet voor het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen. Ook worden door de Haagse Bond evenementen georganiseerd zoals o.a. een fietstocht, een bloemschikwedstrijd, fuchsiawedstrijd, etc. Aan deze evenementen doen veelal alle verenigingen mee die zijn aangesloten bij de Haagse Bond.

De grond wordt gehuurd van de gemeente. De grondhuur wordt jaarlijks per m2 aan de leden doorberekend naar grootte van de tuin. De huisjes en kasjes die op de tuinen staan moeten worden gekocht en zijn daarna uw eigendom. Als u uw lidmaatschap opzegt, worden de opstallen door de taxatiecommissie van de vereniging getaxeerd.

Voor brand, glas en inbraak bent u verzekerd, daarover wordt u geïnformeerd als u een tuin aanvaardt. Buiten de grondhuur betaalt u ook een bedrag voor het lidmaatschap van Nut en Genoegen, de AVVN en de Haagse Bond. De rekening wordt jaarlijks in de maand december aan u toegestuurd. Op deze rekening wordt ook een bedrag voor het gebruik van water aan u doorberekend. De hoogte van de jaarrekening is per lid verschillend, dit ligt aan de grootte van de tuin en de hoogte van de verzekering die u afsluit.

Binnen de vereniging heeft u te maken met een bestuur en een aantal commissies. Het bestuur draagt zorg voor de belangen van de vereniging en de leden. De commissies spelen hierbij een belangrijke rol. Alle functies binnen het bestuur en de commissies worden bekleed door vrijwilligers. Bestuursleden en de leden van de tuincontrolecommissie en de commissie van onderzoek worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Deze Algemene Ledenvergaderingen worden twee keer per jaar gehouden. In deze vergaderingen legt het bestuur verantwoording af aan de leden en worden zaken van uiteenlopende aard aan de orde gesteld. Als u eventueel besluit lid van Nut en Genoegen te worden, dan is ook aan u de vraag na te denken of u als vrijwilliger iets voor de vereniging zou willen betekenen. Zo zijn er taken als kantinemedewerker, onderhoudsmedewerker, bestuurslid, etc.

Om op de hoogte te blijven van wat er binnen de vereniging speelt, wordt u op verschillende manieren geïnformeerd. Via het publicatiebord voor de kantine, via onze nieuwsbrieven en via het verenigingsblad: “de Tuinfluiter”. De Tuinfluiter ontvangt u twee keer per jaar in de brievenbus.

Uw lichte huisvuil kunt u in dichtgebonden zakken deponeren in de ondergrondse containers bij de ingang. Deze containers zijn alleen op zaterdagochtend geopend. Het is niet de bedoeling om hier stenen, ijzer, puin etc. in af te voeren, De chauffeurs van onze afvalverwerker kunnen dan de containers niet legen. Het systeem (een pers) raakt namelijk hierdoor beschadigd. Ook kan de kraan van de wagen het gewicht niet aan.

Bij de parkeerplaats is een plek waar u uw tuin takken kwijt kan. Deze takken worden door de gemeente afgevoerd om te verwerken tot compost.  Het is de bedoeling dat u verder tuinafval zelf op uw tuin composteert. De vereniging beschikt ook over een grote composthoop, waar de leden gebruik van kunnen maken.

Voor het vervoeren en afvoeren van materialen zijn er kruiwagens en bolderkarren beschikbaar.

DOWNLOADS: