Het bestuur

Voorzitter

VACATURE

Secretaris

VACATURE

Waarnemend penningmeester

Jan Samuels

Tweede penningmeester

VACATURE

Algemene bestuursleden

Annette (verkoop tuinen)

Chantal (beheer clubgebouw)

Margot (groenbeheer en tuincontrole)

Linda (communicatie, website en kantine administratie)

Heeft u interesse in een bestuursfunctie neem dan contact met ons op!

Wilt u een afspraak met ons maken dan ontvangen we graag een e-mail op info@atvnutengenoegen.nl

Informatie over verzekeringen

Het schadeformulier kunt u hier vinden.
Voor verzekeringskwesties kunt u contact opnemen met Jan Samuels via penningmeesterneg@ziggo.nl.