Het bestuur

Voorzitter

VACATURE

Secretaris

VACATURE

Penningmeester

VACATURE

Tweede penningmeester

VACATURE

Algemene bestuursleden

Annette (verkoop tuinen)

Chantal (beheer clubgebouw)

Margot (groenbeheer en tuincontrole)

Heeft u interesse in een bestuursfunctie neem dan contact met ons op!

Wilt u een afspraak met ons maken dan ontvangen we graag een e-mail op info@atvnutengenoegen.nl

Informatie over verzekeringen

Het schadeformulier kunt u hier vinden.
Voor verzekeringskwesties kunt u contact opnemen met Jan Samuels via penningmeesterneg@ziggo.nl.