Het bestuur

Voorzitter

VACANT

Secretaris

VACANT

Waarnemend penningmeester

Jan Samuels

Tweede penningmeester

Linda

Algemene bestuursleden

Annette (verkoop tuinen)

Chantal (beheer clubgebouw)

Margot (groenbeheer en tuincontole)

Wilt u een afspraak met ons maken dan ontvangen we graag een e-mail op info@atvnutengenoegen.nl. Vanwege corona is er op de zaterdagen momenteel geen inloopspreekuur.

Informatie over verzekeringen

Het schadeformulier kunt u hier vinden.
Voor verzekeringskwesties kunt u contact opnemen met Jan Samuels via penningmeesterneg@ziggo.nl.