Nieuwsbrief Augustus 2023

ALV
Vijf augustus hebben we een ingelaste ALV gehad ivm het nieuw te kiezen bestuur. Ondanks de vakantie
was de opkomst groot, wat fijn dat u gekomen bent! Het was een goede vergadering, met zo nu en dan een
discussie. Eric Woerdings en Chantal Noordermeer zijn aangetreden tot het bestuur. Via deze weg
nogmaals excuus voor de mensen die tevergeefs gekomen waren voor de tuinbeurt. De ALV van het najaar
vindt plaats op

Uitnodiging 106 jarig bestaan atv Nut en Genoegen
Dit jaar bestaat de vereniging 106 jaar en dat is toch iets om bij stil te staan. Dit willen wij doen onder het
genot van een drankje en een hapje.
Vorig jaar heeft het geen doorgang kunnen vinden maar dit jaar willen we het niet voorbij laten gaan.
Alle leden worden uitgenodigd op 16 september tussen 14.00 en 16.00 uur in het verenigingsgebouw.
Namens bestuur, de div. commissies en kantinebeheer zien wij uw komst tegemoet.

Openingstijden kanine
Vanaf zaterdag 5 augustus doen we een proef om de kantine op zaterdag iets langer open te houden. Het
gaat hierom met name om de keuken. Gebleken is dat er leden zijn die tijdens lunchtijd iets willen
gebruiken maar dat de keuken dan om bijv. 13.00 uur al gesloten is. Daarom willen de kantinemedewerkers
de leden tegemoet komen en blijft de keuken open tot uiterlijk 14.00 uur. Het gaat hierbij om een proef
voor de komende periode van 3 maanden.

Op de zaterdag is het vanaf heden ook mogelijk om naar de televisie te kijken. Kinderen kunnen bijv. naar
tekenfilms kijken als u bezig bent met een werkbeurt, even weg moet voor een boodschapje, etc.
Verder zijn wij nog op zoek naar leden welke mee willen draaien in het rooster om de kantine mogelijk ook
de zaterdagmiddag te openen tot bijv. 16.00 uur. U wordt ingedeeld in het rooster voor 1 keer in de 4 / 5
weken voor 4 uurtjes in de ochtend of middag.

Een kantine waar leden komen wordt ook vuil. Voor onderhoud van de vloer zoeken wij iemand die 1 keer
in de maand de vloer even schoon wil maken. Tijdens de tijden dat de kantine open is, is het om
hygiënische en sociale redenen niet wenselijk dat dit werk wordt uitgevoerd. We zoeken dus iemand die dit
door de weeks wil doen.

Ook zijn er weer mogelijkheden voor het oprichten van bijv. een kaart of biljardclub, spelletjesmiddag voor
kinderen, workshops, etc. Tegenover de kantine liggen ook 2 jeu de boules banen welke er momenteel
alleen maar liggen om onderhoud aan te plegen. Deze banen mogen door u worden gebruikt om een
spelletje jeu de boules te spelen. Ook hiervoor zijn mogelijkheden voor het oprichten van een clubje. Er zijn
ook nog enkel setjes ballen welke u kunt lenen om te kijken of u het spelletje leuk vind.

Heeft u over bovenstaande gedachten schroom dan niet en neemt u contact op met de kantinebeheerder
of de ontspanningscommissie.