Nieuwsbrief februari 2024

Beste leden,

We zijn 2024 goed begonnen. In de extra ledenvergadering van 20 januari hebben we twee nieuwe
bestuursleden mogen verwelkomen. Frida en Gerard veel succes en plezier gewenst.
Helaas hebben we ook wat minder goed nieuws te brengen. Onze penningmeester Eric heeft besloten zijn bestuursfunctie met onmiddellijke ingang neer te leggen. Wij vinden dat bijzonder jammer en danken Eric voor zijn inzet op het financiële
gebied de laatste jaren. Hij heeft een financiële situatie achtergelaten waarover we als bestuur verantwoording kunnen afleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Later in de nieuwsbrief meer over de vacature(s) in het bestuur.

Nota 2024
Inmiddels hebben jullie de nota voor 2024 ontvangen (en hopelijk al betaald, heb je nog niet betaald doe dat dan snel). Helaas ontkomt ook de vereniging niet aan het doorberekenen van de prijsverhogingen die op alle vlakken plaats vinden: energie, water, belastingen, verzekeringen, contributie aan de bond etc. De grondhuur, een van onze grootste kostenposten, voor 2024 is zelfs nog niet definitief bekend. Zodra we daar meer over weten zullen we jullie informeren. In het slechtste geval zou het kunnen leiden tot een naheffing op de jaarnota. Mocht je nog vragen hebben richt dan een mailtje aan info@atvnutengenoegen.nl met in het onderwerp de tekst: Toelichting nota, vermeld uiteraard ook je tuinnummer. Betaal tijdig dat voorkomt een hoop gedoe zowel voor jou als voor de vereniging.

Verslag ALV 18 november 2023
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 18 november 2023 is als apart bestand in de mail toegevoegd. Op de ledenvergadering van april 2024 zal dit verslag ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering worden aangeboden.

Buurtapp Nut en Genoegen
Om de alertheid en veiligheid op ons complex te verhogen is er een Buurtapp Nut en Genoegen gestart. Je kunt hieraan deelnemen door het sturen van een mail naar info@atvnutengenoegen.nl met als onderwerp Buurtapp en in de tekst het telefoonnummer waarmee je in de app-groep wil worden ingeschreven. Let wel! Je geeft hiermee toestemming om je telefoonnummer voor dit doel te gebruiken. Conform onze privacy voorwaarden zullen wij dit telefoonnummer niet voor andere doelen gebruiken. De BuurtApp is gericht op het signaleren van verdachte situaties en het mobiliseren van medetuinders om de kans op een misdrijf te verkleinen. Denk hierbij aan inbraak of poging daartoe, verdachte personen of situaties op het complex.

Er zijn wel een aantal spelregels voor het gebruik van de app.

 1. Deelnemers zijn eigenaar van een tuin bij ATV Nut en Genoegen.
 2. Gebruik de WhatsApp-groep(en) alleen waarvoor hij bedoeld is en niet voor onderling contact of privéberichten.
 3. Alleen melden in de groep: niet onnodig reageren (gedeeld), bedanken of duimpjes.
 4. Heb je vragen aan de beheerder, stel deze dan in een privébericht, maar nooit in de groep zelf.
 5. Als je een alarmerende melding wilt doen, bel dan eerst 112 en app vervolgens de App groep.
 6. Een verdachte situatie melden gaat via de SAAR-methode: Signaleer, Alarmeer, App, Reageer.
 7. Plaats zo correct mogelijk een melding. Het is belangrijk dat je in het bericht zoveel mogelijk
  informatie plaatst, denk aan:
 • Locatie en tijdstip
 • Soort (verdachte) situatie
 • Aantal personen
 • Eventueel voertuig inclusief kenteken
 • Is, indien nodig, 112 of 0900-8844 gebeld

Bottomline: alleen acute meldingen waar medetuinders op dat moment iets mee kunnen.

8. Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.

Opknapbeurt pergola’s Rozenlaan
Op de druppel in het midden van de Rozenlaan staan nog wat restanten van de oude pergola’s. In 2024 gaan we deze vervangen en de bankjes zullen worden opgeknapt of vervangen zodat we hier weer een mooie rusten ontmoetingsplek kunnen maken. Het complex is openbaar en de Rozenlaan in volle bloei is een van onze visitekaartjes.

Bestuursleden gezocht
Kom jij graag op je tuin bij Nut & Genoegen en wil je je inzetten voor een groene en gezellige omgeving? Dan kan je ook eens denken aan een bijdrage aan onze vereniging. Wij zijn misschien dan wel op zoek naar jou! We zoeken namelijk nog versterking voor ons nieuwe enthousiaste bestuur. Als bestuurslid draag je bij aan het reilen en zeilen van de vereniging. Je denkt mee over het beleid, de financiën, de communicatie en activiteiten voor en door de leden. Je hebt regelmatig contact met de andere bestuursleden, de verschillende commissies en de leden. Je levert een belangrijke bijdrage
aan het behoud en de ontwikkeling van de vereniging.

Wat bieden wij jou?

 • Een leuke en leerzame ervaring in een bestuurlijke functie
 • Een enthousiaste, gezellige en betrokken groep van medebestuursleden
 • Een kans om je netwerk uit te breiden en je kennis te vergroten

Wat vragen wij van jou

 • Je bent enthousiast over tuinieren en de vereniging
 • Je hebt een proactieve, kritische doch positieve houding
 • Je denkt praktisch en in oplossingen
 • Je kunt goed samenwerken en communiceren

Heb je interesse om bestuurslid te worden of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op, spreek ons aan of stuur een mail naar info@atvnutengenoegen.nl . Wij horen graag van je!

Tuinbeurten

De dagen lengen en de zon begint meer en meer te schijnen. De natuur ontwaakt, alles begint te groeien en te bloeien dus tijd voor tuinieren. Maar ook de gemeenschappelijke delen van ons complex moeten worden onderhouden dus vragen wij je als lid hier een bijdrage aan te leveren. De eerste tuinbeurt staat gepland voor 2 maart en op 23 november sluiten we het tuinbeurten seizoen weer af. Gezellig met je buren even een paar uurtjes aan het werk, tussendoor een kop koffie
om even bij te komen en de laatste weetjes uit te wisselen. Hieronder vinden jullie het schema.

 • De werkbeurten zijn van 09.30 uur tot 12.30 uur Pauze van 11.00 tot 11.15
 • Op 13 april en 16 november zijn er geen werkbeurten i.v.m. ALV
 • Bij verhindering e-mail naar 2544bw882@hetnet.nl of info@atvnutengenoegen.nl of op de
  zaterdag ochtenden 070-3675265
 • Kun je niet haal je beurt dan later in. De boete per niet uitgevoerde werkbeurt is € 50,00.
 • Let op! Dit schema geeft niet aan welk lid vrijgesteld is.
 • Vrijgesteld zijn leden van 75 jaar of ouder (indien bij ons bekend) of anderszins vrijgesteld
  door bestuur. Bij twijfel neem dan contact op met het bestuur.

Kantine en ontspanning

Ook deze maanden is de kantine open en staat de koffie, thee en broodjes etc. voor je klaar. We zijn dan open in de ochtenduren tot uiterlijk 13.00 uur. Vanaf 1 maart zijn we weer open tot uiterlijk 15.00 uur. Het zou fijn zijn als er meer leden gebruik van de kantine zouden maken, onze medewerkers staan voor je klaar. Op de zaterdag is er van
alles te doen in de kantine, ook voor kinderen! Dus als je bezig bent met een werkbeurt, even weg moet voor een boodschapje, dan zijn er spelletjes een televisie etc. om een ieder te vermaken. Ook van het biljart en diverse spellen kan gebruik worden gemaakt. Kom dus langs en maak kennis met je collega tuinders.


Werkbeurtenschema 2024


Onderhoud kantine en opstallen
Er zijn gedachten om een onderhoudsploeg(je) op te gaan richten voor het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in en rond het verenigingsgebouw en overige opstallen. We denken aan 1 ochtend per maand op bijv. een maandag of dinsdagochtend. Mocht je enkele uurtjes door de weeks over hebben en ben je technisch aangelegd dan ben je van harte welkom. Voor vragen kun je bij de kantinebeheerder terecht.

Activiteiten
Wij zien graag wat meer activiteit op en rond ons verenigingsgebouw dus zijn er weer mogelijkheden voor het oprichten van bijv. een kaart of biljardclub, spelletjesmiddag voor kinderen, workshops, etc. Tegenover de kantine liggen ook 2 jeu de boules banen waar we gebruik van kunnen maken. Er zijn ook nog enkele setjes ballen welke je kunt lenen om te kijken of je het spelletje leuk vind. In de kantine kun je ook sjoelen of biljarten. Als je gebruik wilt maken kan dit in overleg met de
kantinemedewerker welke op dat moment dienst heeft. Heb je over bovenstaande vragen of ideeën schroom dan niet en neem contact op met de kantinebeheerder.

Activiteitenkalender 2024

Zondag 24 maart 2024 – Paaseieren zoeken vanaf 12.30 uur
Zaterdag 11 mei 2024 – Bingo vanaf 19.00 uur
Zaterdag 18 mei 2024 – Plantjes en rommelmarkt vanaf 11.00 uur
Zaterdag 25 mei 2024 – Medewerkers BBQ
Zaterdag 8 juni 2024 – Klaverjassen vanaf 14.00 uur
Zaterdag 14 september 2024 – Kindermiddag vanaf 13.00 uur
Zaterdag 14 december 2024 – Medewerkers bijeenkomst

PAASEIEREN ZOEKEN 24 MAART AANVANG 12.30 UUR.
Gezellig met elkaar eieren zoeken en verven. Natuurlijk is er ook gedacht aan een hapje en een drankje want van al de inspanning krijg je honger en dorst. Aanmeldingsformulier af te halen en in te leveren in kantine. Opgeven voor 9 maart. Kosten 3,50 € per kind.
Over de andere activiteiten houden wij jullie op de hoogte in de komende nieuwsbrieven!!