Nieuwsbrief december 2023

Beste leden,

Het jaar zit er weer bijna op. Wij hopen dat 2023 jullie veel tuinplezier heeft gegeven en dat 2024 nog
beter gaat worden. In deze nieuwsbrief stellen wij jullie op de hoogte van het laatste nieuws en
weetjes van onze vereniging.

EXTRA LEDENVERGADERING!!!
Op zaterdag 20 januari 2024 om 10:00 uur is er een extra ledenvergadering van jullie vereniging.
Zoals wellicht bekend is kampt het bestuur al enige tijd met een onderbezetting. Het heugt ons jullie
te kunnen mededelen dat we inmiddels twee nieuwe bestuursleden hebben kunnen vinden. Om deze
zo snel mogelijk te kunnen laten meedraaien in het bestuur moeten zij, conform de Statuten, in een
algemene ledenvergadering worden benoemd. Iets verder in deze nieuwsbrief stellen zij zich kort aan
jullie voor. De huidige bestuursleden blijven in elk geval tot de ALV in april actief. Annette en Chantal
als algemeen lid, Eric als penningmeester en Hans als secretaris.

De agenda voor de ALV op 20 januari 2024 is dan ook beperkt;

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Bestuurssamenstelling
  4. Contractverlenging gemeente Den Haag
  5. Rondvraag en sluiting

Contractverlenging met Gemeente Den Haag

Op 1 januari 2026 verloopt het huurcontract van de Haagse Bond met de Gemeente Den Haag. De Haagse Bond is in deze vertegenwoordiger voor bijna alle volkstuinverenigingen binnen Den Haag zo ook dus Nut en Genoegen. De Haagse Bond heeft over de verlenging een goed en constructief contact met de Gemeente. Deze is ambtelijk doende om met een voorstel te komen en medio 2024 zal een concept-contract worden gepresenteerd. De Haagse Bond zal het concept presenteren aan de verenigingen en hun vragen met het contract akkoord te gaan. Het bestuur van Nut en Genoegen is vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering van de Haagse Bond en heeft hierin stemrecht. Het bestuur van Nut en Genoegen
onderhandeld dus voor alle leden.
Omdat we hiermee een verbintenis voor meerdere jaren aangaan, waarmee jaarlijks een grote som geld is gemoeid (ca; 75.000 €), heeft het bestuur akkoord van de algemene ledenvergadering nodig, dit zal op 20 januari in de ALV aan bod komen.

Op zaterdag 6 januari 2024 vanaf 14.00 uur kunnen we met z’n allen op het nieuwe jaar toasten. De kantinecommissie zorgt traditiegetrouw voor een hapje en een drankje. Even bijkletsen en vooruit blikken met elkaar. Het bestuur hoopt jullie allen te verwelkomen.

Tuinhek

Normaal gesproken sluiten we de poort als we na 18.00 uur het complex verlaten. Om ervoor te zorgen dat er in deze donkere dagen geen ongenode gasten naar binnen komen vragen wij jullie als het donker is de poort te sluiten als je het
complex verlaat en het idee hebt dat je de laatste bent (ook al is het nog geen 18.00 uur). Neem dus altijd je sleutel mee zodat je er ook weer uit kunt!!!

Facturen 2024

Het is weer tijd om de jaarnota te betalen voor onze vereniging. Medio januari worden de facturen verstuurd. Op
de factuur staan alle tuingegevens en het te betalen bedrag. Wij verzoeken jullie binnen 14 dagen na ontvangst van de
factuur dit bedrag over te maken op de wijze die op de factuur vermeld staat.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over de factuur, dan kunnen jullie contact met ons opnemen via
info@atvnutengenoegen.nl.

Kennismaking nieuwe bestuursleden
Kennis maken met: Gerard van Lieshout

Bestuursfunctie: Voorzitter
Lid sinds: 2013
Tuin: Margrietlaan 52
Persoonlijk: Gehuwd, gepensioneerd.
Hobby’s naast tuinieren: Hardlopen, met de camper op pad.
Al vele jaren werken mijn vrouw en ik op onze tuin aan de Margietlaan bij Nut en Genoegen. Net als bij andere verenigingen is de behoefte aan vrijwilligers groot om de werkzaamheden goed te kunnen verdelen.
Nu het werkzame leven achter mij ligt ben ik voorzichtig gaan polsen hoe ik met mijn vrije tijd en kennis zou kunnen inzetten voor de vereniging. Na gesprekken met het bestuur blijkt er een grote behoefte te bestaan aan een aanvulling van het bestuur. Na een korte bedenkpauze heb ik me dan ook aangemeld als nieuw bestuurslid in de rol van voorzitter.
De laatste jaren ben werkzaam geweest als manager en beleidsadviseur op ICT gebied binnen een overheidsinstantie.
Ik hoop dat mijn werkervaring past bij het leiden van de vereniging, de vergaderingen en het maken en realiseren van de plannen.
Als voorzitter hoop ik de komende jaren me in te kunnen zetten voor een vereniging op de gebieden biodiversiteit, duurzaamheid en sociale samenhang. Hierbinnen zal ik echter ook pleiten voor het respecteren van de afspraken welke wij als leden en bestuur met elkaar gemaakt hebben. Ik ga de uitdaging graag aan maar kan dat niet alleen of alleen met het bestuur. Ik zal dan ook af en toe een beroep op jullie doen want tenslotte vormen we met zijn allen de ATV Nut en Genoegen.

Kennis maken met: Frida Stolwijk

Bestuursfunctie: algemeen bestuurslid
Lid sinds: 2020
Tuin: Anjerlaan 3
De afgelopen ALV hoorden jullie al dat ik mij heb aangemeld als lid van het bestuur, omdat er een tekort is aan bestuursleden. Toen heb ik mij ook kort aan jullie voorgesteld. Het bestuur vroeg mij om dat in deze nieuwsbrief nog een
keer te doen.
Mijn man en ik tuinieren nu ruim 3 jaar bij onze vereniging. Eerst in een tuin aan de Rozenlaan en nu aan de Anjerlaan 3. Wij zijn heel gelukkig met deze tuin die al vol planten stond en behalve een kas ook een huisje heeft. Een heerlijke plek!
Zoals zoveel van ons kan ik (helaas) niet alle dagen in onze tuin bezig zijn, omdat de tijd moet worden verdeeld tussen werk, familie, andere activiteiten en misschien, na de volgende ALV, ook de vereniging. Het zou het fijn zijn als meer leden zich aanmelden om iets te doen, want dan kunnen we met elkaar onze vereniging (waar wij niet buiten kunnen om te kunnen tuinieren op Nut & Genoegen) actief houden.
Tot ziens!