Nieuwsbrief januari 2023

Grondhuur 2023

Zoals beloofd zouden wij jullie informeren als er nieuws was over de verhoging van de grondhuur. Het is nu bekend en niet zoals eerder aangekondigd een stijging met 14,1%. De Gemeente Den Haag heeft die huurverhoging voor 2023 gelukkig vastgesteld op 8,55%. Het betekend wel dat we dit jaar een nabetaling moeten doen van ongeveer € 5500,- 

Dit kan betekenen dat iedereen nog een factuur krijgt van ca. € 25,- tot € 30,- of dat we het totale bedrag betalen uit reserves. Als bestuur zullen we met een voorstel komen en dit voorleggen op de Algemene Leden Vergadering op 15 april.  

Hoe dan ook, voor de jaarnota 2024 heeft het grote gevolgen. Want over de grondhuur 2024 betaald u straks niet alleen 8,55% meer, maar ook nog eens de verhoging voor 2024. En dat zou globaal inhouden dat uw jaarnota 2024 zomaar eens minstens € 60,- tot € 70,- hoger wordt. Hou daar alvast rekening mee !!!

Jaarnota 2023

Net als ieder jaar heeft u in december de jaarnota ontvangen met daarbij het verzoek de factuur voor 31 januari 2023 te betalen. Velen van jullie hebben dat ook al gedaan en dank daarvoor. Maar… mocht je de jaarnota 2023 nog niet betaald hebben, doe dat dan zo spoedig mogelijk. Dat voorkomt heel veel extra werk voor de penningmeester.

Beveiliging complex

Helaas zijn er de afgelopen weken opnieuw inbraken geweest en hebben ongenode gasten geslapen in tuinhuisjes of kassen. Om dit te voorkomen hebben we besloten dat een beveiligingsbedrijf rondes gaat lopen over het terrein. Dat doen ze ’s avonds of ’s nachts op willekeurige tijden. 

Daarnaast gaan we in het voorjaar een (nieuwe) camera plaatsen bij de ingang en zal een groep tuinleden onderzoeken of er nog meer aan veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Over dat laatste zullen we jullie uiteraard informeren. 

Openingsfeest

Op 4 maart willen we van 14.00 tot 16.00 uur samen met jullie het nieuwe tuinseizoen van start laten gaan. De tuinbeurten zijn weer begonnen en daarmee is de kantine weer open. En dus tijd voor nieuwe onderlinge ontmoetingen als leden van onze mooie tuinvereniging. Noteer die datum en tijd alvast in je agenda 😊  Hier dus de eerste aankondiging en in de nieuwsbrief van februari komt een echte uitnodiging.

Het bestuur van ATV Nut en Genoegen