Nieuwsbrief februari / maart 2023

Opening van het nieuwe tuin-seizoen.

Op 4 maart a.s. gaan de tuinbeurten weer van start, is de kantine open en bestuursleden aanwezig voor vraag en antwoord. Reden genoeg voor een ‘aftrap’ in de kantine waar tussen 14.00 en 16.00 uur een hapje en een drankje voor jullie klaar staat. Iedereen is welkom !!!

Aankondiging 1 : Jaarlijkse opruimactie

Vorig voorjaar hebben we containers gehuurd voor het afvoeren van puin, tegels en grof huisvuil. Daar is veel gebruik van gemaakt en daarom hebben we besloten het dit voorjaar weer te doen. Vanaf aanstaande zaterdag 4 maart zullen containers op het parkeerterrein staan. Om te voorkomen dat niet-tuinleden er hun spullen ingooien en om tegen te gaan dat er dingen in gegooid worden die er niet in mogen, zijn het gesloten containers.

Op de volgende zeven zaterdagen in maart en april staan de containers van 10.00 tot 12.00 uur open:

  • 4 – 11 – 18 – 25 maart
  • 8 – 22 – 29 april

Alles wat je bij het grof huisvuil kunt zetten mag er in, maar ook bouwpuin, tegels, glas. Wat er niet in mag zijn autobanden, dakbedekking, matrassen, verf, olie en andere chemicaliën; eigenlijk alles wat je zelf naar de afvalstraat van de gemeente moet brengen.

We ruimen meteen ook weer de weesfietsen op: Dus oude fietsen waar je niet meer zomaar mee weg kunt rijden en die al heel lang niet van hun plaats zijn geweest worden rond 4 maart van een briefje voorzien dat we die fiets als een wrak beschouwen. Op het briefje staan instructies, voor het geval dat de bewuste fiets van jou is en je hem wilt houden. Reageert de eigenaar niet vóór 22 april, dan verdwijnt het betreffende fietswrak op die datum in de containers.

Aankondiging 2 : ALV

Onze Algemene Ledenvergadering dit voorjaar vindt plaats op 15 april om 10.00 uur. De agenda en andere zaken vindt u in de Tuinfluiter Voorjaar 2023 die u binnenkort wordt toegezonden.

Water

Deze week was het plan water weer aan te sluiten. Omdat het de komende nachten nog onder nul kan worden willen we geen onnodige risico’s nemen op bevriezing van de leidingen. Daarom is besloten het water volgende week of als het nodig is de watertoevoer zelfs nog later aan te zetten. Nog even geduld aub.

Denk eens na wat u zou willen bijdragen aan onze Vereniging.

Er is veel te doen. Zo willen we graag een commissie die een Groenplan maakt voor ons terrein; maar ook het bedenken, organiseren en/of uitvoeren van allerlei activiteiten; het eens per maand samen bereiden en opeten van een maaltijd. En net zo belangrijk is het aanpassen van ons Huishoudelijk Reglement. Actief bijdragen aan het verenigingsleven vraagt wat tijd, maar het geeft zoveel voldoening en gezelligheid. Je kunt je aanmelden via de mail of bij een bestuurslid. En niet onbelangrijk… als je wat doet voor de vereniging ben je vrijgesteld van werkbeurten.

Werkbeurten schema

In de laatste Tuinfluiter staat een voorlopig schema van de werkbeurten 2023. Dat bleek niet helemaal compleet en nu is er een definitief schema opgemaakt. Dat komt te hangen in het publicatiebord en zal worden opgenomen in de komende Tuinfluiter. In een aparte mail zullen wij u dit schema ook al vast deze week zenden.