Vossenjacht en herziene begroting

Beste tuinder,


Morgenochtend (donderdag 14 april) zal basisschool De Zuidwester een vossenjacht organiseren voor een aantal van hun leerlingen op ons complex. Dit zal plaatsvinden van 9.00 tot 12.00 uur, in groepjes onder begeleiding en alleen in de openbare delen.
Voor onze algemene ledenvergadering van zaterdag a.s. heeft u nog informatie van ons tegoed. Zie hieronder het bericht van onze penningmeester betreffende de herziene begroting (agendapunt 6):
Nu er geen beperkingen meer zijn door Corona kunnen, ook binnen Nut en Genoegen, allerlei activiteiten weer worden opgepakt. Hiervoor is weinig geld voor opgenomen in de begroting en daarom verzoek tot aanpassing. Cijfers worden dan evt. viering 105 jarig bestaan 800,- attentie vrijwilligers 1500,- PR/familiedag 600,- en overige 500,- Het is/blijft begroting en als het wenselijk en/of noodzakelijk is zal zorgvuldig hier naar gekeken worden.

U komt zaterdag toch ook naar de Algemene Ledenvergadering? Deze wordt gehouden van 10.00-12.00 uur in ons verenigingsgebouw. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ATV Nut en Genoegen