Uitnodiging ALV 25 september 2021

Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaatleden en donateurs uit voor het bijwonen van de ALV op zaterdag 25 september 2021. De vergadering wordt gehouden in en om het verenigingsgebouw aan de Meppelweg 882 te Den Haag. Hierbij wordt rekening gehouden met de coronarichtlijnen van de regering. Aanvang 10:00 uur. Geplande eindtijd 12:00 uur.

Nadere informatie en de stukken volgen binnen 2 weken.

Graag aangeven of u aanwezig zal zijn. Om het aantal aanwezigen, gezien de pandemie, beperkt te houden graag alléén komen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van ATV Nut en Genoegen.

p.s. De ALV gepland voor 14 november 2021 is om redenen van de pandemie vervroegd met 7 weken. De werkbeurt van 25 september (groep 5) wordt verplaatst naar 14 november.