Nieuwsbrief: zaden en stekjes ruilen – uitnodiging ALV 16-4-22

Beste leden,

We willen u graag informeren over het onderstaande:

 • De komende twee zaterdagen, 2 en 9 april 2022, kunt u van 12-13 uur in het verenigingsgebouw zaden en stekjes ruilen en informatie met uw mede-tuinders uitwisselen.
 • We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 april 2022. De agenda vindt u onderaan dit bericht
 • De tuinwerkbeurten zijn inmiddels weer in volle gang. Het actuele schema kunt u terugvinden op onze website en het publicatiebord.  Zet de datum van uw werkbeurten in uw agenda zodat u het niet vergeet.
 • De kantine is iedere zaterdag geopend van 9.00 tot 13.00 uur. We zien u graag langskomen voor een kop koffie of thee met koek.
 • Binnenkort kunt u ook pinnen in de kantine. Snel, safe en simpel.

————————————————————

AGENDA

Algemene Ledenvergadering

Datum: zaterdag 16 april 2022

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: verenigingsgebouw

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren verslag ALV 27 november 2021 (zie Tuinfluiter voorjaar 2022)
 4. Financieel overzicht 2021
 5. Jaarverslag 2021
 6. Herziene begroting 2022
 7. Commissie van onderzoek:
  •   Korte toelichting Verslag 2021
  •   Benoeming leden
 8. Dechargeverlening aan bestuur voor gevoerde beleid
 9. Benoeming leden Taxatiecommissie
 10. Benoeming leden Tuincontrolecommissie
 11. Jubilarissen, afgetreden bestuursleden en lid van verdienste
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

————————————————————

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ATV Nut en Genoegen