Nieuwsbrief werkbeurten

Beste leden,


We hebben het in de vorige nieuwsbrief al vermeld, maar willen u er nogmaals op attenderen dat de tuinbeurten dit jaar later dan gebruikelijk beginnen, namelijk op zaterdag 12 maart 2022.

Het schema met nieuwe indeling is als bijlage toegevoegd bij deze mail en wordt ook gepubliceerd op de website en in de Tuinfluiter. Link naar werkbeurten schema 2022

Let op: ook de aanvangstijd van de tuinbeurten wijzigt. We starten voortaan om 09.30 uur, met een kwartier pauze om 11.00 uur en de eindtijd wordt 12.30 uur.

Het verenigingsgebouw blijft gesloten tot 12 maart 2022.

Voor vragen of afspraken zijn wij bereikbaar via de mail.

Voor in de agenda:

  • De volgende Algemene Ledenvergadering is 16 april 2022 om 10.30 uur;
  • Vanaf 14 maart 2022 wordt het water weer aangesloten

Met vriendelijke groet,

Het bestuur