Nieuwsbrief oktober 2022

Beste tuinleden van Nut en Genoegen,

We hopen dat een dezer dagen de nieuwe Tuinfluiter bij u bezorgd gaat worden. En wat ziet het er fantastisch uit; onze dank aan de redactie… 

Maar al weer enige maanden geleden ontving u per mail een nieuwsbrief en dat zouden we vaker doen met een aantal onderwerpen. Dit keer zijn dat : waterafsluiting, ruilen van tuinen en sluiting van de kantine in de wintermaanden.

Waterafsluiting: Op zaterdag 26 november wordt de laatste werkbeurt gedaan. In de week na die zaterdag zullen we het water gaan afsluiten. Dus vanaf december 2022 zal er geen water meer uit de kranen komen en zorgt u ervoor dat de mensen die dit allemaal gaan doen op uw tuin kunnen… dus in die week hekjes open laten. Vanaf 4 maart 2023 beginnen de werkbeurten weer en als er op dat moment geen vorst is of verwacht wordt zullen we in de laatste week van februari het water weer laten stromen.

Ruilen van tuin: Ieder jaar zijn er een aantal leden die stoppen met hun tuin en dus hun tuin, of liever hun opstallen (huisje / kweekkas) verkopen. Er zijn ruim 40 kandidaat leden die op een wachtlijst staan en graag willen beginnen, maar…. U als lid met een tuin zou ook kunnen ruilen. Met andere woorden: uw tuin (opstallen) verkopen en een andere tuin kopen. U heeft als “actief” lid voorrang boven een kandidaat van de wachtlijst. Voorwaarde is wel dat u minstens 2 jaar een tuin heeft op ons complex. Mocht u willen ruilen mail dan naar één van de algemene mailadressen info@atvnutengenoegen.nl of 2544bw882@hetnet.nl of maak uw voorkeur mondeling kenbaar aan het bestuur op een zaterdagochtend.

Wintersluiting kantine: Afgelopen jaren was de kantine in de wintermaanden gesloten mede vanwege Corona. Deze winter willen we dat opnieuw doen en wel in periode dat er geen werkbeurten gedaan worden. Dat zijn de maanden december, januari en februari. Ook bestuursleden zullen niet meer op zaterdagochtend aanwezig zijn tenzij… Mocht u dus iemand van het bestuur willen spreken, mail dan naar eerdergenoemde mailadressen voor het maken van een afspraak.