Nieuwsbrief oktober 2020

Allereerst onze excuses voor de late toezending van de Tuinfluiter. Door corona en onverwachte wijzigingen binnen het bestuur was het niet mogelijk de verzending tijdig te laten plaatsvinden.

Addendum bij agendapunt 4 Benoeming bestuursleden van ALV 14 november 2020

In verband met het vertrek van Rolf als voorzitter, Umit als secretaris en Wout Samuels als algemeen lid stelt het bestuur de ALV voor John van der Laan als (wnd) voorzitter en Lydia Scholtus als secretaris te benoemen. Umit zal de verzekeringen op zich nemen, Wout blijft voorzitter van de taxatiecommissie en is verantwoordelijk voor het aan- en afsluiten van het water.

De taken zijn als volgt verdeeld binnen het nieuwe bestuur:

John van der Laan: (wnd) voorzitter

Lydia Scholtus: secretaris

Jan Samuels: (wnd) penningmeester, administrateur, portefeuillehouder commissie van toezicht

Chantal: portefeuille kantinecommissie, back-up bestuurslid opzeggingen en verkoop tuinen

Margot: tuinbeurten, portefeuille tuincontrolecommissie en controle penningmeester

Annette: bestuurslid opzeggingen en verkoop tuinen, portefeuillehouder taxatiecommissie

Geruchten contractverlenging

Er gaan geruchten dat de contracten van de amateurtuinverenigingen met de gemeente Den Haag, die op 1 januari 2026 aflopen, niet zullen worden verlengd. Het bestuur hecht eraan u te laten weten dat de Haagse Bond op 9 oktober j.l. een goed en constructief gesprek met de verantwoordelijke wethouder Hilbert Bredemeijer heeft gehad. De wethouder is overtuigd van het belang van de tuincomplexen voor de stad Den Haag en hij is niet voornemens het huidige aantal te verminderen. Het gesprek heeft zich daarom gericht op een eventuele uitbreiding, mede gelet op de enorme aanwas van het aantal kandidaat-leden. De contractverlenging lijkt de wethouder geen enkel probleem. Alleen vindt hij het nu nog te vroeg om de procedure voor de verlenging op te starten.

Corona

De verscherpte overheidsmaatregelen die dinsdag 13 oktober j.l. in de persconferentie zijn aangekondigd, hebben geen grote gevolgen voor onze vereniging. In het kort:

– De werkbeurten gaan door, houd 1.5 meter afstand van elkaar, maximaal in groepen van vier.

– De kantine blijft open:

  • Alleen toegankelijk voor leden en kandidaat-leden
  • Ontsmet je handen bij binnenkomst
  • Houd 1.5 meter afstand
  • Houd je aan de route
  • Groepjes van max. 4 personen
  • Draag een mondkapje (advies)

– U ontvangt maximaal 3 bezoekers op de tuin

– Na 20.00 uur is het nuttigen van alcohol op uw tuin verboden

ICT-expert

Aangezien de technische ontwikkelingen rondom computers niet stilstaan, zijn wij dringend op zoek naar een ICT-expert voor de computer in de bestuurskamer en mogelijk ook voor het onderhoud van onze website. Heeft u veel verstand van automatisering en ICT: wij zijn naar u op zoek!

Waterafsluiting

Het afsluiten van de waterleiding gebeurt dit jaar op maandag 23 november a.s. Vanaf 15 maart 2021 heeft u als alles goed gaat weer water.

LET OP: u moet zelf de leidingen aan en in uw huisje aftappen. Eventuele schade door bevriezing is voor uw eigen rekening.

Oproep e-mailadressen

Door de pandemie gaat de communicatie praktisch uitsluitend via de e-mail, uitgezonderd de ALV-stukken. Mocht u geen mailadres hebben, dan vragen wij u dit via een contactpersoon te regelen. Geef ons a.u.b. dat mailadres door. Ook zijn wij van plan de jaarnota’s digitaal te versturen. Mocht u de jaarnota toch op papier willen, dan kan deze worden geprint in de bestuurskamer op aanvraag.

Contact: info@atvnutengenoegen.nl, ook al u iets in de nieuwsbrief wilt laten opnemen.