Nieuwsbrief januari 2021

Een nieuw tuinjaar!!

Het bestuur van Nut en Genoegen wenst u een heel gelukkig en gezond nieuwjaar. Wij hopen dat u dit jaar weer volop kunt genieten van het tuinieren op ons complex. Helaas kon dit jaar onze gebruikelijke Nieuwjaarsborrel geen doorgang vinden. Zodra de mogelijkheid daar is, nodigen wij u van harte uit voor de “na-corona-borrel” in de kantine. We hebben als vereniging wel wat gezelligheid in te halen.

Verlengde lockdown

Zoals u weet, heeft het kabinet de lockdown verlengd tot en met

9 februari a.s. Dat betekent dat de kantine tot die datum gesloten zal blijven.

Stroomvoorziening

Het bestuur heeft in haar januarivergadering helaas moeten besluiten deze voorziening voor de leden stop te zetten. De reden hiervoor is dat de kabelhaspels nogal eens ontvreemd werden. Maar ook het feit dat niet alle leden van deze voorziening gebruik kunnen maken (alleen die leden die rondom de kantine hun tuin hebben) heeft bij dit besluit meegespeeld.

Aanhanger

De aanhanger zal in het vervolg alleen op zaterdag beschikbaar zijn en op basis van reservering vooraf.

Groenonderhoud gemeente aan ons complex

Om de zoveel jaar snoeit de gemeente de windsingels volledig terug. Dat is onderdeel van het snoeibeleid van de gemeente. Dit doen ze onder andere om te voorkomen dat het een ondoordringbare muur van bramen wordt. Ook het groen aan de Rozenlaan is inmiddels behoorlijk teruggesnoeid. Dit werk wordt aangestuurd door de groenbeheerder vab de gemeente grotendeels in overleg met de vereniging.

Herhaalde oproep vrijwilligers voor de kantine

Op onze oproep van december j.l. hebben wij 1 reactie gehad. Wij hopen natuurlijk dat er zich meer kandidaten zullen melden voor deze leuke vrijwilligerstaak. De leden zullen u in het voorjaar/de zomer dankbaar zijn als de kantine ook op zaterdagmiddag geopend kan zijn.

Copy voor de Tuinfluiter

Wilt u een bijdrage leveren aan de Tuinfluiter dit voorjaar? U kunt uw inbreng (leuk stukje en/of foto) voor 15 februari a.s. toesturen aan info@atvnutengenoegen.nl

Wel beloofd, niet veel gekregen………………………………………………..

Contact: info@atvnutengenoegen.nl