Nieuwsbrief februari 2021

Verlengde lockdown

Het kabinet heeft de lockdown verlengd tot en met 2 maart a.s. Dat betekent dat de kantine tot die datum gesloten zal blijven en dat het spreekuur van het bestuur op zaterdag komt te vervallen. U kunt het bestuur bereiken door een mail te sturen naar: info@atvnutengenoegen.nl of via het groene postbusje bij de kantine.

Start werkbeurten uitgesteld tot 6 maart 2021

Door de lockdown heeft het bestuur besloten de tuinbeurten uit te stellen tot 6 maart a.s. Vanaf die datum hoopt het bestuur de tuinbeurten geheel ‘coronaproof’ te kunnen organiseren. We houden u daarvan op de hoogte. U bent natuurlijk van harte welkom om met eigen schoffel alsnog een bijdrage te leveren aan het onderhoud van ons complex.

De allernieuwste versie van het werkbeurtenschema is als bijlage toegevoegd.

ALV Nut en Genoegen 17 april 2021

Gezien de onzekerheid door de pandemie heeft bestuur besloten ook deze algemene ledenvergadering schriftelijk te laten plaatsvinden. Alle informatie hierover en de vergaderstukken vindt u in de nieuwe Tuinfluiter, die halverwege maart bij u op de mat zal vallen.

Het stemformulier zal per email aan de leden worden toegezonden. Dit formulier kan dan uiterlijk 16 april a.s. retour worden gezonden naar info@atvnutengenoegen.nl of via reply op de mail. Leden waarvan geen mailadres bekend is, ontvangen het stemformulier per post. Aan hen het verzoek dit stemformulier in het groene postbusje bij de kantine te doen, eveneens uiterlijk 16 april a.s.

Het stemformulier hoeft alleen retour als u met één of meer agendapunten NIET akkoord bent. Ben u akkoord met alle agendapunten, dan hoeft u dus niets te doen.

Om het stemproces zuiver te houden en omdat er niet over personen gestemd hoeft te worden, zullen alleen stemformulieren met ingevulde naam en tuinnummer worden meegeteld.

Voor een afgewogen voorstel voor de composthoop heeft het bestuur meer tijd nodig en kan dus niet worden geagendeerd voor deze ALV. Een besluit over de composthoop is voorzien in de najaarsvergadering.

Mocht u ideeën hebben voor de composthoop of wilt u inbreng hebben in het uiteindelijke voorstel wilt u dan mailen naar info@atvnutengenoegen.nl ?

Het vriest dat het kraakt

Maar ijs en weder dienende gaat het water op 15 maart a.s. er weer op! We kijken toch allemaal uit naar de lente? Wij kunnen niet wachten.

In het zonnetje

Wij zijn heel blij met onze leden, zeker als zij iets extra’s doen voor de vereniging. Zo haalt Anne regelmatig vuil uit de singels en de aangrenzende sloot en zorgt Agaath ervoor dat de ‘straatnaam’ paddestoelen weer helemaal spic en span zijn.

Contact: info@atvnutengenoegen.nl, ook al u iets in de nieuwsbrief wilt laten opnemen.