Nieuwsbrief december 2020

Lockdown: sluiting kantine

In verband met de strengere coronamaatregelen zal de kantine gesloten zijn tot 19 januari 2021. Wij hopen natuurlijk op zaterdag 23 januari a.s. de deuren weer te kunnen openen. We houden u op de hoogte. Mocht u in de tussentijd behoefte hebben aan overleg met het bestuur, dan kunt u een mail sturen naar: 2544BW882@hetnet.nl .


Besluiten Algemene Ledenvergadering 14 november 2020

Hieronder treft u de besluiten aan van de schriftelijke ALV van

14 november jl. Ondanks dat wij het vermoeden hebben dat sommige leden creatief met het stemrecht zijn omgegaan, zien wij geen reden om de stemming ongeldig te verklaren. De stemmen zijn door derden geteld.

Verslag ALV van 16 november 2019: het verslag is met 1 tegenstem vastgesteld.

Benoeming bestuursleden

– John van der Laan is met 40 tegenstemmen benoemd tot waarnemend voorzitter;

– Lydia Scholtus is benoemd tot secretaris;

– Jan Samuels is met 1 tegenstem benoemd tot waarnemend penningmeester.

Financieel overzicht 2019: de ALV stemt in met het overzicht.

Commissie van Toezicht (Onderzoek): met 2 tegenstemmen verleent de ALV het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in het afgesloten boekjaar. De ALV benoemd Marga, Kavish en Eric als commissieleden. Vanaf nu zullen we de juiste benaming van deze commissie hanteren: Commissie van Onderzoek.

Werkbeurten: met 10 tegenstemmen stelt de ALV het aantal werkbeurten voor 2021 vast op 3.

Begroting 2021: met 62 tegenstemmen is de ALV akkoord met de begroting.

Composthoop: met 62 tegenstemmen neemt de ALV het voorstel aan om een bedrag van €3000 te reserveren voor verharding rondom de composthoop en aanpassing van 2 naar 3 hopen.

Rondvraag: ML 48 gebruik van bladblazers

Het bestuur ontvangt nog weleens klachten over het gebruik van bladblazers tijdens de tuinbeurten. Die bladblazers worden gebruikt omdat tijdens de herfst de paden vol met bladeren liggen en gecombineerd met regen dit tot gevaarlijke situaties voor wandelaars en fietsers kan leiden. We begrijpen natuurlijk de ergernissen hierover en zullen het gebruik ervan zoveel als mogelijk beperken, maar veiligheid voor alles.

Gezien het aantal tegenstemmers op de begroting heeft het bestuur de begroting aangepast. De contributie wordt alleen met inflatie verhoogd. De bijdrage aan de kantine is met 1000 euro verhoogd. De genoemde kosten voor de nieuwjaarsreceptie wil het bestuur besteden aan een na-corona-borrel voor alle leden zodra dit weer mogelijk is. De herziene begroting is bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Het bestuur zal zich (eveneens gezien het aantal tegenstemmen) nog beraden over het voorstel voor de composthoop. Een kleine commissie zal hiernaar kijken en het bestuur hoopt in maart a.s. een besluit te kunnen nemen. Daarover zullen wij u nog nader berichten.

Data Algemene Ledenvergadering Nut en Genoegen 2021

De Algemene Ledenvergaderingen zullen worden gehouden op 17 april en 20 november 2021.

Benoeming tweede penningmeester

Wij hebben Linda bereid gevonden het bestuur te komen versterken als tweede penningmeester. Zij houdt zich bezig met de administratie van de kantine en zal Jan Samuels in voorkomende gevallen kunnen vervangen.

Website Nut en Genoegen

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, is de website van Nut en Genoegen niet meer bijgehouden. Dat heeft verschillende oorzaken, maar het blijkt uiteindelijke eenvoudiger om over te gaan naar een nieuwe website. Het bestuur is inmiddels met een website-ontwikkelaar bezig om de nieuwe website zo spoedig mogelijk online te krijgen. Zowel voor onze leden als voor buitenstaanders, zodat zij warm lopen om een tuin bij ons te nemen. We houden u uiteraard op de hoogte.


Dringende oproep vrijwilligers kantine

Zoals u in de begroting heeft kunnen zien, kampt de kantine met minder inkomsten door corona. Maar ook doordat er domweg niet voldoende vrijwilligers zijn om vanaf de lente de middagdiensten op zaterdag te draaien en zodoende te zorgen voor meer inkomsten. Het zou toch fijn zijn als we dan weer koffie, ijs, bier of wijn kunnen bestellen op ons zonnige terras. Kortom: meldt u aan als vrijwilliger voor de kantine. De vereniging zit om u te springen.

Wintertips voor uw tuin

 • Buiten het aftappen en leegblazen van uw waterleiding, denk dan ook aan het leegmaken van regentonnen blijven deze volstaan dan kan het zijn dat bij bevriezing uw ton scheurt. Laat ook uw reservoir van uw toilet leeglopen en gooi antivries of zout in uw toiletpot. Maak dakgoten schoon.
 • Planten:
  Tijdens vorstvrije periodes kunt u bladverliezende heesters en bomen aanplanten. Deze planten hebben nu niet veel water nodig, dit in tegenstelling tot de wintergroene beplanting. Bladhoudende heesters en bomen plant je best vanaf maart, aangezien ze anders kunnen uitdrogen gedurende de wintermaanden. Hun bladeren blijven immers water verdampen door de uitdrogende wind terwijl ze tijdens een vorstperiode maar moeizaam water uit de bodem kunnen opnemen.
   
 • Vriesdrogen:
  Bladhoudende planten uit onze eigen contreien zijn voorzien van een waslaagje zodat ze weinig water verdampen en niet kunnen uitdrogen tijdens de winter. De wintergroene planten die hier van origine niet voorkomen zoals olijven, oleanders, eucalyptus hebben veel sneller last hebben het uitdroogeffect van de wind. Daarnaast hebben ze ook meer last van vriesnachten gevolgd door een zonrijke dag. Op zo’n dagen drogen de bladeren uit en hebben ze veel verbrandingsschade. Je kunt veel schade voorkomen door ze tijdig in te pakken met speciale hoezen waardoor uitdrogende wind, brandende zon of regen de planten niet meer deren.
   
 • Kleur en bloei:
  Breng toch nog wat extra kleur in de tuin door dicht bij voordeur of ramen winterbloeiende planten te plaatsen. Helleborussen (kerstrozen) of rode kornoelje met kale, kleurrijke wintertakken kunnen gebruikt worden om extra kleur te geven. Erica carnea “Springwoord White” kan dan weer gebruikt worden  om een sneeuwlandschap na te bootsen, terwijl Erica ‘Myreton Ruby’ een levendig bloeiende paarstint toevoegt.
 • Planten in potten helpen overwinteren:
  Vaste planten die op het terras  in pot staan zijn tijdens een vorstperiode kwetsbaarder dan hun soortgenoten in de volle grond. De vrieskou kan namelijk veel gemakkelijker de hele potkluit doorvriezen. Daarom is het aangeraden om al uw potten in een grote houten kist te plaatsen. Voorzie de binnenkant van de houten

bak eerst van noppenfolie of een jutedoek en plaats er daarna de potten in. De vrije ruimtes tussen de potten kunnen daarna opgevuld worden met stro of met bladeren.
 

 • Tuingereedschap:
  Het gereedschap dat u in de tuin niet meer nodig hebt kunt u best op een vorstvrije, droge plaats overwinteren. Reinig ze grondig en herstel of slijp ze scherp waar nodig. De houten stelen kun je best inwrijven met lijnolie. Deze plantaardige olie zorgt voor een langere levensduur van het materiaal.
  TIP: kijk in deze rustige tuinperiode ook even welk tuingereedschap je nog zou kunnen gebruiken en plaats het tijdig op een verlanglijstje. Wie weet zie je het dan met de feestdagen nog verschijnen als nuttig geschenk onder de kerstboom.
   
 • Denk aan de vogels:
  Vogels hebben het koud en worden hongerig tijdens de winter. Plaats je voederhuisjes op een zichtbare afstand van uw raam, op die manier zie je de actie van uw tuinvogels. Het is belangrijk om vers drinkwater te voorzien voor deze dieren. Pindanoten en vetbollen  geven deze vogels voldoende energie.

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers, donateurs en kandidaat-leden fijne feestdagen en een goed begin van 2021. Wij hopen dat volgend jaar het (tuin-)leven wat minder in het teken van corona zal staan.