Nieuwsbrief augustus 2022

Beste leden,

  1. Alweer enige maanden geleden ontving u een nieuwsbrief waarin we aangaven dat onze voorzitter was gestopt. Helaas moeten we u opnieuw meedelen dat, vanwege persoonlijke redenen, ook onze secretaris inmiddels haar functie heeft beëindigd. Dat maakt dat wij als bestuur nu twee vacatures hebben en uw hulp is daarom hard nodig. Immers, zonder bestuur geen vereniging. Mocht u in het bestuur willen of op een andere wijze onze vereniging willen ondersteunen, neem dan contact op met één van de bestuursleden voor nadere informatie.
  2. Aanstaande zaterdagmiddag 27 augustus zou er een gezellig oogstfeest zijn. Door een samenloop van allerlei omstandigheden gaat dit helaas niet door. Wat wel blijft is de “wedstrijd” wie de hoogste zonnebloem heeft weten te kweken, de grootste pompoen, de roodste tomaat en langste louki… Maak een foto van uw oogst en mail die, voor zaterdag naar 2544bw882@hetnet.nl of info@atvnutengenoegen.nl . We zullen die zaterdag uw inzending komen bekijken, toetsen en bekendmaken wie gewonnen heeft in de verschillende categorieën.

Namens het bestuur van ATV Nut en Genoegen