Algemene Ledenvergadering (ALV) 27 november 2021

Beste leden van Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen,

Hierbij de agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zaterdag 27 november 2021. Aanvang vergadering om 13.00 uur.

Graag uw aandacht voor de volgende punten:
– In het verenigingsgebouw is een corona-toegangsbewijs en mondkapje verplicht. Als u zit mag het mondkapje uiteraard af.
– Er is een beperkt aantal plaatsen binnen beschikbaar, op 1,5 meter afstand. Per tuin maximaal 1 lid.
– Tijdens de vergadering moeten we ventileren, dus ons advies is: warm aankleden.
We proberen de vergadering zo kort mogelijk te houden. Het gaat hierbij vooral om besluitvorming, zodat het nieuwe bestuur aan de slag kan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen


 1. Opening
 2. Vaststellen verslag ALV d.d. 25 september 2021
  (zie Tuinfluiter najaar 2021)
 3. Stemming over nieuw bestuur Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen.

Het huidige bestuur stelt de bestuursleden voor.

Na stemming, indien kandidaten volstrekte meerderheid van stemmen hebben, benoeming van bestuursleden.

 1. Vaststellen rooster van aftreden bestuur
  Het bestuur stelt het volgende rooster van aftreden voor:
  Voorzitter: aftredend november 2024
  Secretaris: aftredend november 2022
  Penningmeester: aftredend november 2023
 1. Afscheid bestuursleden
 2. Vaststellen werkbeurten 2022
  Het bestuur stelt voor 2022 drie werkbeurten per tuin voor.
 3. Mededelingen
  -Afsluiten water op 29 november. Zorg dat uw tuin toegankelijk is! Zie mail d.d. 30 oktober 2021.
  -Het verenigingsgebouw is gesloten van 28 november tot en met 7 januari 2022. Het bestuur is via e-mail bereikbaar. Verkoop van gasflessen op afspraak (via e-mail).
 4. Sluiting