De tuinbeurten zijn op zaterdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, met een kwartier pauze van10.30 uur tot 10.45 uur.
Op de datums 14 april en 17 november zijn er geen werkbeurten i.v.m. de Algemene Ledenvergadering.
Bij verhindering moet u afbellen bij John van der Laan: 06-547 385 72 of in het verenigingsgebouw: 070-367 52 65.
Voor niet uitgevoerde werkbeurten wordt 50 euro per beurt in rekening gebracht. Verzuimbrieven worden vanaf 1 januari 2011 niet meer verstuurd.

Nog steeds blijven leden zonder afmelding weg!
Dat betekent dat ze het risico lopen een boete te krijgen als ze niet spontaan de werkbeurten inhalen.
Download hieronder het overzicht zodat u weet wanneer u aan de beurt bent.

Download het steeds bijgewerkte totaal overzicht voor 2019