Beschikbare tuinen

Bij Nut en Genoegen hebben ongeveer 200 leden een tuin. Als lid van de vereniging betalen ze contributie voor het gebruik van de tuin. De tuin wordt dus geen eigendom van een lid. De leden kopen de opstallen. De hoogte van de contributie wordt bepaald door de grootte van de tuin. Naast de contributie van de vereniging betaalt u jaarlijke een bijdrage voor de Haagse Bond, de overkoepelende organisatie van haagse tuinverenigingen, en een premie voor een glasverzekering.

De aanschafprijs van de opstallen op een tuin wordt bepaald door de taxatiecommissie, niet door de leden. Dit doen we om speculatie te voorkomen en prijzen in de hand te houden zodat tuinen voor iedereen beschikbaar blijven. Voor meer informatie over taxaties, wat mag en niet mag op het complex kunt u de reglementen downloaden.

Tuinen waarop een optie is genomen zijn in principe vergeven. Wilt u alvast een kijkje nemen, klik hier voor een plattegrond van ons complex.

Beschikbare tuinen
Er zijn regelmatig tuinen, zowel met als zonder huis, beschikbaar. Voor informatie kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.30 uur en 12.00 uur bij ons terecht op ons complex.